Czyściwa

Odbieramy i przyjmujemy wszelkiego rodzaju odpady czyściw, sorbentów, ubrań roboczych wykorzystywanych w każdym zakładzie pracy.

Wyżej wymienione odpady przyjmujemy w kodach odpadów:

  • 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
  • 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02