Helios Recykling i Utylizacja Odpadów - Utylizacja

GOSPODARKA ODPADAMI

skuteczna i efektywna

Zbieramy i przekazujemy do unieszkodliwienia do specjalistycznych instalacji zużyte źródła światł

Odbieramy i przyjmujemy wszelkiego rodzaju odpady czyściw, sorbentów, ubrań roboczych

Odpady przemysłowe to odpady powstające w toku działalności gospodarczej, częściowo nie do unikni

Przyjmujemy bezpłatnie elektorodpady w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 9              (teren INSTAL)

Oferujemy odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków, których szczególnie w ostatnich lata

Odbieramy w celu utylizacji chemikalia i ich mieszaniny powstające w szkołach, uczelniach oraz w laboratoriach.

UTYLIZACJA ODPADÓW - to bardzo szerokie szerokie pojęcie, dlatego powyżej przedstawilismy najbardziej popularne grupy odpadów.

Jeśli jednak Państwa odpady nie mieszczą się w żadnej z powyższych grup prosimy o kontakt w celu podania szczegółów.

Z pewnością rozwiążemy problem ich zagospodarowania.