Helios Recykling i Utylizacja Odpadów - Utylizacja

GOSPODARKA ODPADAMI

skuteczna i efektywna

Przyjmujemy bezpłatnie elektorodpady w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 9              (teren INSTAL)

Zbieramy i przekazujemy do unieszkodliwienia do specjalistycznych instalacji zużyte źródła światł

Odbieramy i przyjmujemy wszelkiego rodzaju odpady czyściw, sorbentów, ubrań roboczych

Odpady przemysłowe to odpady powstające w toku działalności gospodarczej, częściowo nie do unikni

Oferujemy odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków, których szczególnie w ostatnich lata

Odbieramy w celu utylizacji chemikalia i ich mieszaniny powstające w szkołach, uczelniach oraz w laboratoriach.

Szanowni Klienci,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przyjęcia towarów i odpadów w siedzibie naszej firmy,

 odbywają się po uprzednim kontakcie telefonicznym .

tel. 664 744 978

Jednocześnie informujemy, że wysyłkowy skup złomu elektronicznego prowadzimy normalnie.

 

UTYLIZACJA ODPADÓW - to bardzo szerokie szerokie pojęcie, dlatego powyżej przedstawilismy najbardziej popularne grupy odpadów.

Jeśli jednak Państwa odpady nie mieszczą się w żadnej z powyższych grup prosimy o kontakt w celu podania szczegółów.

Z pewnością rozwiążemy problem ich zagospodarowania.

Od 01.01.2020 r. firmy i instytucje mogą pozostawić swoje elektroodpady odpłatnie, przy czym koszty ustalane są indywidualnie.

Świadczymy również usługę odbioru elektroodpadów z firm i instytucji własnym transportem, koszt takiej usługi również ustalamy indywidualnie.

UWAGA - W celu przekazania nam odpadów i potwierdzenia przez nas ich przyjęcia Panstwa firma bądź instytucja musi być zarejestrowana w BDO i za pomocą BDO należy wygenerować Kartę Przekazania Odpadów.