Przeterminowane leki

Oferujemy odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków, których szczególnie w ostatnich latach przybywa lawinowo. 

Swoją ofertę kierujemy osób fizycznych oraz do aptek chcących umożliwić swoim klientomoddanie w celu utylizacji nie użytych a już przeterminowanych lekarstw i medykamentów.

Gminom natomiast proponujemy stworzenie efektywnego systemu zbiórki i zagospodarowania przeterminowanych leków, będącego uzupełnieniem systemu zbiórkiodpadów od mieszkańców.

Odbieramy leki oznaczone w katalogu odpadów kodami:

  • 20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 20 01 32  - Leki inne niż wymienione w 20 01 31