Odbiór elektrozłomu.

Przyjmujemy do zagospodarowania zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny potocznie nazywany elektrośmieci lub elektroodpady. Punkt zbierania mieści się przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godziach 6-20. Za dostarczony kompletny zużyty sprzęt nie pobieramy żadnych opłat