elektroodpady recykling skup e-złom utylizacja pozwolenia kontakt
X

Informacje na temat RODO

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest:

heliios recykling

Cel przetwarzania danych

tutaj cel

Podstawa przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Rodzaje przetwarzanych danych

Rodzaje przetwarzanych danych

Dostęp do danych osobowych

asdf

Okres przechowywania danych

fsdf

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

 2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

 3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO),

 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy

kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób:

1. IOD Beneficjenta lub osoba wskazana przez Beneficjenta:

 • pocztą tradycyjną
 • elektronicznie

2. IOD MFiPR:

 • pocztą tradycyjną (adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
 • elektronicznie (adres e-mail: [email protected]),

3. IOD PARP:

 • pocztą tradycyjną (adres: ul……),
 • elektronicznie (adres e-mail:….).

Lokalizacja firmy

- BIURO
- PUNKT ZBIERANIA
- ZAKŁAD
  PRZETWARZANIA
  ZSEE
ul. A. Walentynowicz 9
20-328 Lublin

GODZINY PRACY

Poniedziałek:  7 - 15
Wtorek:  7 - 15
Środa:  7 - 17
Czwartek: 7 - 15
Piątek:  7 - 15
Sobota: 8 - 12

Dane do faktur

helios recykling 
Lidia Skubisz
ul. Chabrowa 6A/3
20-834 Lublin

Dane rejestrowe

NIP: PL 7951999248
REGON: 0601894400
NR GIOŚ: E0009476ZPR
NR BDO: 000001837
EORI:PL795199924800000